Bestyrelsesmøde onsdag den 17. januar 2024, kl. 15:00 – 17:00

This content has been archived. It may no longer be relevant

Naturcenter Nyruphus, Kongevejen 270, 3060 Espergærde.

Deltagere:

  1. valg af referent,

2) godkendelse af sidste referat

3) godkendelse af dagsorden

4) Opsamling og status siden sidste bestyrelsesmøde 21.11.2023:

             Kontakten med Gitte Larsen, Klimasekretariatet

             Honorar vedr. Botanisk vandring i Færgevejskilen      (www.færgevejskilen.dk)

(se også: Agenda 21 Helsingør – En forening med fokus på bæredygtighed og miljøbevidsthed (agenda21helsingor.dk)

5) gennemgang af aktivitetslisten, vedhæftet (Claus)

     6) orientering fra Grupperne, og forberedelse af årsrapport til generalforsamlingen 28.02.2024

     7) Generalforsamling og arrangementer i 2024

     8) Øvrige indlæg

     9)  Økonomisk oversigt (Elisabet)

      10) Hjemmesiden (Jørgen)

     11) Agenda 21’s facebookside –

     12)Eventuelt

     13) Næste møde

          Hilsen

          Hedvig 11.01.2024.