Har du besøgt Cirklen, Helsingørs nye genbrugsplads?

Så har du chancen onsdag den 13. september, kl. 14:00 – 17:00, eller lørdag den 16. september, kl. 10:00 – 12:00.

Onsdag den 13. september vil der være 3 rundvisninger, hver af cirka 45 minutters varighed. 1. rundvisning er kl. 14:00 og de følgende 2 rundvisninger er henholdsvis kl. 15:00 og 16:00.

Lørdag den 16. september er der 2 rundvisninger à 45 minutter. Den første starter kl. 10:00, og den sidste kl. 11:00.

Efter hver rundvisning kan du nyde en kop kaffe og et stykke dejlig kage. Det bliver leveret af Lagoni Kaffebar.

Du har også mulighed for at besøge genbrugsforretningen. Du kan tage 3 genbrugsdele med hjem, og du kan også få inspiration til anvendelse af brugte sager.

Cirklens adresse er: Energivej 6, 3000 Helsingør.

Tilmelding

via Helsingør kommunes hjemmeside: https://forsyninghelsingor.nemtilmeld.dk/series/rundvisning-paa-genbrugspladsen-cirklen/

Botanikvandring i Færgevejskilen i Klimaugen

Vandretur i det grønne
Agenda 21 indbyder i Klimaugen til en vandretur i Færgevejskilen, som er det frodige og fredede naturområde mellem boligområderne Vapnagård og Borupgård.  

Guide på vandringen bliver biolog Hans Wernberg, som til daglig arbejder med biodiversitet med mere.

Vi får vist og hørt om nogle af de cirka 100 plantearter, der er set i området.  

Turen er gratis og starter ved Politistationen, Prøvestensvej 1  

ONSDAG den 13. SEPTEMBER 2023, kl. 17.00  

og turen slutter samme sted cirka kl. 19.  

Vel mødt!

Billeder fra Økohaver, møde lørdag den 11. marts 2023. 11 deltagere.

Der blev lørdag den 11. marts kl. 10.00-13.00 afholdt møde i Naturrummet på Naturcenter Nyruphus i Økohavegruppen,

Her blev drøftet fremtiden i Økohaverne og plan for arbejdsdage samt åbne haver 2023 

lørdag den 15. april og lørdag den 13. maj 2023 begge dage kl.11.00-15.00.

Mødet afsluttede med en havevandringstur for de 11 deltagere, der fik givet gode råd og ideer undervejs.

Udryddelse af pileurt Kommunalt og privat.

  1. Hvad gør Helsingør kommune for, udryddelse af pileurt Kommunalt og privat.

Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) bekæmper pileurt på kommunale arealer. Helsingør Kommune støtter den frivillige gruppe Pileurtbanden i deres arbejde og giver også støtte til privat bekæmpelse af pileurt ved at donere fiberdug  – se mere her: https://www.helsingor.dk/borger/natur-og-miljo/skadedyr-og-uonskede-planter/japansk-pileurt-og-kaempe-pileurt/