Affald og Genbrug

Har du en mening om dette så send en mail til formand@agenda21helsingor.dk. hvis du synes vi skal arbejde videre med det i Affaldsgruppen Agenda 21 Helsingør.”

Agenda 21s gruppe for Affald og Genbrug arbejder for

– Øget affaldssortering og genbrug – flere skal sortere mere!

– At der holdes rent i det offentlige rum – mindre henkastet affald!

– En mere ambitiøs indsats fra såvel myndigheder, virksomheder og den enkelte borger.

Hvis du ønsker flere oplysninger om gruppens aktiviteter venligst send en mail til Jens Christy mail:. jens.christy@gmail.com

Pr. 4/12 2023 består gruppen af:
       Jens Christy (formand)
       jens.christy@gmail.com
       Mobil: 51 90 21 67

       Mogens Lebeda
       mogens@lebeda.dk
       Mobil: 52 39 02 42

       Anni Hjelmsted
       anni_hjelmsted@mail.tele.dk
       Mobil: 21 22 60 79