Energi

Gruppen er netop nyetableret og nedenfor ses referatet fra første møde samt gruppen fremadrettede årshjul.

Referat møde Agenda 21 Energigruppe fredag den 6.3.2020 kl.11.00-13.00

Mødested: Grethe Machholm.

Deltagere: Grethe Machholm, Erik Hansen, Henning Frederiksen. Birgit Nørgaard (indsendt forslag til mødet).

Fordeling af arbejdsområder til næste Møde 14.4.2020:

Grethe Machholm undersøger mulighed for besøg hos et jordvarmeanlæg der har eksisteret i 15 år. Indhenter materiale om Brændeovne og pejses fremtid som energikilde og gennemgår materialet sammen med Erik Hansen. Oplæg til gruppen for beslutning af gruppens mening på næste møde.

Henning Frederiksen undersøger muligheder for jordvarmeanlæg til parcel-, høj-og sommerhuse.

Birgit Nørgård Undersøger muligheder for gruppens besøg på Dyssekilde øko-samfund nord for Frederiksværk. For at indhente deres erfaringer vedr. deres energikilder.Undersøger mulighed for gruppens besøg på Helsingborg energicenter vedr. Biogasfremstilling og anvendelse. Undersøger mulighed for gruppen besøger Marienlyst Campingplads angående deres anvendelse af jordvarme gennem 30 år.

 Fremtidig mødeplan for 2020 :

Tirsdag 14.04.2020 kl.11.00-13.00 mødested Henning Frederiksen (mail: hjfr@live.dk).

Mandag 08.06.2020 kl.11.00-13.00 mødested Birgit Nørgaard (mail: birgithelganorgaard@gmail.com).

Onsdag 05.08.2020 kl.11.00-13.00 mødested Grethe Machholm og Erik Hansen (mail:gma@privat.dk).

Fredag 02.10.2020 kl.11.00-13.00 mødested Henning Frederiksen (mail: hjfr@live.dk).

Onsdag 02.12.2020 kl.11.00-13.00 mødested Birgit Nørgaard (mail: birgithelganorgaard@gmail.com).

Referent: Henning Jesper Frederiksen, lørdag 07.03.2020.