Økovinhaverne

Til Andelshaverne i Nyruphus Vinlaug

Formandens beretning for 2023

Året 2023 startede med generalforsamling hos Henning på Klostermosevej 115A st. Helsingør. Henning afgik ved døden i sommeren 2023.  Vi savner ham og mindes hans store arbejde.

Året har arbejdsmæssigt ikke være anderledes end tidligere år. Der har været foretaget vinterbeskæring, opbinding, græsslåning, sommerbeskæring, samt sat afskårne kviste i jorden for at danne nye stiklinger.  Vi har deltaget i nogle af økohavernes møder samt med græsslåning af fællesarealet. Der har også været afholdt arbejdsdage/åbne haver, som vi har deltaget i.

Vi har igen i år sat det hvide net op over hele arealet. Størstedelen af hullerne blev lappet med dele fra et reservenet. Denne gang lykkedes det at holde fuglene ude.

Der et sendt bud til Kina om køb af et tilsvarende hvidt net på 12 mt i bredden, men kineserne synes ordren er for lille, så måske kommer der en hel rulle på 100 * 12mt.

Sindshvile har vi gjort det samme arbejde, som på Nyruphus. Der var desværre fugle (solsorte), der snød os og kom op under nettene og har taget del i høsten (især solaris). Der var i øvrigt også mange små sangfugle, der for rundt inde under nettene. Tjørnehækken er ikke blevet klippet, så vi har også igen i år selv måttet klippe, det der kan nås fra jorden. Tjørnehækken trænger igen til at blive skåret ned.

Der har også i år været et svampeangreb i nogle af bladene i rondorækkerne, som også bredte sig til Solarismarken, der er blevet sprøjtet med skummetmælk, og forsøgt med bagepulverblanding, og endelig med rester af sulfit.  Nogle gange ser det ud til, at det stopper, andre gange sker der ikke noget.

Vi har i sommer prøvet at afsyre et parti af 2022 solarisvinen.  Noget af den er stadig på lager.

Vi har ikke foretaget nyplantning på Sindshvile.

Vi har indkøbt nye grønne net i 4 meters bredde til hele marken.  Nettene blev lagt på den 25. og 26. august.

Planterne sprang ud omkring 13.-15. maj og blomstrede omkring 24. juni. Der blev den 15. oktober kun høstet ca. 35 liter Solaris, da der var meget råd på grund af hvepseangreb, fra Nyruphus blev der høstet ca. 22 lt. Solaris, og den 20. okt. høstes ca. 35 liter Rondo (til rosévin). Sukkerindholdet blev i solaris saften målt til 20 brix, og 19 brix i rondosaften, hvilket er tilfredsstillende. Der er ikke tilsat sukker. Solaris druerne fra Nyruphus og Sindshvile blev behandlet adskilt.  Vinificeringen foregik til at starte med i den nye container, men der blev for koldt og gæren kunne ikke arbejde. Derfor blev der lavet en aftale med Annisse Vingård, om at 35 lt hvid og 35 lt rosé blev kørt dertil for fortsættelse af vinificeringen. Den 15. nov. blev Nyruphus solarisvinen omstukket og tilsat maloaktiske bakterier (for at omdanne syren) ca. 20 lt.

Der er omstukket igen den 12. jan efter en frostperiode, hvor vinen var frosset og vandindholdet sad som grødis i beholderen. Det blev fjernet, så skulle resten af vinen være kraftigere (måske).

Der er den 26. okt. også høstet 2 lt muscaris, der dog ikke nåede at blive moden 14 brix.

Jeg takker alle for det gode arbejde, der er lagt i årets løb.

Claus Skov Christensen

Sindshvile Høsten i hus 2022

18.11.2022 – Lidt billeder og video fra klargøring af vin rækkerne i Sindsvile.

Udrulning af tråd til de 4 rækker Musgaris vinplanter. Vi var 5 deltagere til arbejdet, Claus, Birthe, Ditte og Helle og Henning. 18.11.2022

Vinhaven Sindsvile igang med at banke stålstolper ned i 4 rækker Musgaris vinplanter. ( Rødvin) 18.11.2022

Så er høsten i hus, 9. oktober 2022
der blev foreløbig 105 lt hvid og ca.25 lt rød
I morgen omstikkes vinen, så alt bundfaldet frasorteres,
hvorefter der kan tilsættes gær. Der er vel ca.10 lt bundfald.

Sindshvile Høsten i hus 2022

Vores økologiske vinhaver findes ved Sindshvile i Kvistgård. I 2013 blev der plantet vinstokke, som aktivitetsgruppen plejer. Aktivitetsgruppen vil gennem økovinhaverne vise, at man kan dyrke økologisk vin selv på vores breddegrader.

Net over hele vinmarken