Billeder fra Økohaver, møde lørdag den 11. marts 2023. 11 deltagere.

Der blev lørdag den 11. marts kl. 10.00-13.00 afholdt møde i Naturrummet på Naturcenter Nyruphus i Økohavegruppen,

Her blev drøftet fremtiden i Økohaverne og plan for arbejdsdage samt åbne haver 2023 

lørdag den 15. april og lørdag den 13. maj 2023 begge dage kl.11.00-15.00.

Mødet afsluttede med en havevandringstur for de 11 deltagere, der fik givet gode råd og ideer undervejs.