Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. november 2023, kl. 15:00 – 17:00

Dagsorden

  1. valg af referent

2) godkendelse af sidste referat

3) godkendelse af dagsorden

4) Opsamling og status vedr. gennemførelsen af Klimauge 37 Helsingør, 2023:

             Kontakten med Gitte Larsen, Klimasekretariatet

             Rundvisning på Cirklen – kommunens nye genbrugsplads

             Rundvisninger på Helsingør Kraftvarmeværk

             Åbne haver lørdag og søndag – Økohaverne

             Botanisk vandring i Færgevejskilen (www.færgevejskilen.dk)

             Økovinhaverne ved Sindshvile

             Politiske klima-panel debat–Lørdag kl. 13.00-15.00

(se også: Hele uge 37 2023 stod i KLIMA’ets tegn i Helsingør Kommune – Agenda 21 Helsingør (agenda21helsingor.dk))

5) gennemgang af aktivitetslisten, vedhæftet (Claus)

     6) orientering fra Grupperne

     7) Arrangementer i 2023 + 2024

     8) Øvrige indlæg

     9)  Økonomisk oversigt

      10) Hjemmesiden (Jørgen)

     11) Eventuelt

     12) Næste møde

      Sendt 13.11.2023. Hedvig