Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. november 2023, kl. 15:00 – 17:00

This content has been archived. It may no longer be relevant

Dagsorden

  1. valg af referent

2) godkendelse af sidste referat

3) godkendelse af dagsorden

4) Opsamling og status vedr. gennemførelsen af Klimauge 37 Helsingør, 2023:

             Kontakten med Gitte Larsen, Klimasekretariatet

             Rundvisning på Cirklen – kommunens nye genbrugsplads

             Rundvisninger på Helsingør Kraftvarmeværk

             Åbne haver lørdag og søndag – Økohaverne

             Botanisk vandring i Færgevejskilen (www.færgevejskilen.dk)

             Økovinhaverne ved Sindshvile

             Politiske klima-panel debat–Lørdag kl. 13.00-15.00

(se også: Hele uge 37 2023 stod i KLIMA’ets tegn i Helsingør Kommune – Agenda 21 Helsingør (agenda21helsingor.dk))

5) gennemgang af aktivitetslisten, vedhæftet (Claus)

     6) orientering fra Grupperne

     7) Arrangementer i 2023 + 2024

     8) Øvrige indlæg

     9)  Økonomisk oversigt

      10) Hjemmesiden (Jørgen)

     11) Eventuelt

     12) Næste møde

      Sendt 13.11.2023. Hedvig