Biodiversitet

Biodiversitetsgruppen står for øget biologisk mangfoldighed i Helsingør. Det opnår gruppen blandt andet ved at plante frugttræer, så man tilgodeser bier og andre insekter, der bestøver planter.

I aktivitetsgruppen for “Biodiversitet” skal 2019 primært bruges til at luge og gøde samt muligvis vande (jfr. sommeren 2018) de 6 frugtlunde, som gruppen har plantet.

Frugtlundene ligger følgende steder:

  • Færgevejskilen ved stien til Borupgårdskolen
  • Foran Husflidshuset for enden af Agnetevej
  • I passagen mellem Kærsgårdsvej og Valmuemarken
  • I Byparken ved SFO’en på Mørdrupskolen
  • På hjørnet, hvor Hornbækvej munder ud i Ny Strandvejen
  • På Jarlens Grund ved Gl. Strandvej

Der yderligere 2 frugtlunde i kikkerten, ved Egegården hhv. Grønnehave Station.

Endelig holder gruppen et vågent øje med de såkaldte Agenda 21 træer. Det er park- og vejtræer, som blev plantet 10 år efter starten på Agenda 21 aktiviteterne i Helsingør Kommune.

Dette frodige syn (se billede nedenfor) kan man se i en af de frugtlunde, som i disse uger er ved at blive udvidet. Denne ildtorn og dens “naboer” får selskab af en hvidtjørn og et piletræ. Disse træer giver ikke så meget vinterføde til fugle, men de skulle være meget insektvenlige. Og dermed gavner de en anden del af biodiversiteten. Andre frugtlunde bliver suppleret med stilk-egetræer, bærmispel og sødrøn. Plantehullerne er ved at være klargjort, og efterårsplantningen er planlagt at være slut ca. 1. november.

Hvad gør Helsingør kommune for, udryddelse af pileurt Kommunalt og privat.

Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) bekæmper pileurt på kommunale arealer. Helsingør Kommune støtter den frivillige gruppe Pileurtbanden i deres arbejde og giver også støtte til privat bekæmpelse af pileurt ved at donere fiberdug  – se mere her: https://www.helsingor.dk/borger/natur-og-miljo/skadedyr-og-uonskede-planter/japansk-pileurt-og-kaempe-pileurt/