Biodiversitet

Årsberetning 2023 fra biodiversitetsgruppen:

Aarsberetning-2023-for-Biodiversitetsgruppen

Agenda 21 Helsingør
Den 22. marts 2021


KRØNIKE OM AGENDA 21 TRÆERNE I HELSINGØR KOMMUNE


INDLEDNING
De 10 Agenda 21 træer i Helsingør Kommune er en frugt af FN-topmødet i Rio i 1992, idet visionerne havde skabt resultater mange steder på kloden. Og i 1997 hoppede Helsingør Kommune med på vognen og oprettede et Agenda 21 Forum. Det bestod dels af repræsentanter for Byrådet, dels af frivillige, der ville fremme biodiversitet og bæredygtighed samt grøn omstilling (som det
dog ikke hed fra begyndelsen).
10 års jubilæet i 2007 blev bl. a. markeret med plantning af 10 Agenda 21 træer. De var en gave fra Agenda 21 Forum og foreningen ”Plant et træ” til kommunen, og Stadsgartner Christian Vang Christensen stod for placering og plantning.
Ved en højtidelig overrækkelse den 20. december på Skolestranden modtog Gitte Kondrup på kommunens vegne det første træ og et gavebrev på de 9 resterende, og hun tog derefter det første spadestik.

Efter kontakt til og en del debat med kommunens vejfolk fik de 9 træer i løbet af primo 2008 følgende hjemsteder: I rabatten ud for Espergærde Bibliotek (2 træer), ved Legepladsen i Strandgade ud for busholdepladsen, Plænen i Smørhullet, Færgevejskilen ved stien på tværs fra Borupgård, Ved Husflidshuset, på Hornbæk Havn, ved Carsten Hauchs Vej i Ålsgårde. Det 9. træ nåede ikke at blive plantet. Det skulle have stået ved Marienlyst Trinbræt eller Pensionistboligerne i Tikøb, men projektet gik lidt i glemmebogen i mange år.

OUVERTURE 2005
Før 10 års fødselsdagsprojektet blev sat i søen, var der i 2005 en form for tilløb som handlede om et asketræ på Skolestranden i Espergærde. Kommunikation på mail mellem Christian Vang Christensen og Mogens.
Den 3. november Mogens: Jeg bekræfter hermed vores aftale om, at B&G sponsorerer et træ til erstatning for den hærværksramte ask på Skolestranden til en pris af 600,- kr.
Den 4. november Chr: Mange tak! Må det blive et kastanietræ? placeret midt i plænen?
Den 6. november Mogens: Hej Christian – Ja Tak, og hvis du kan finde penge og plads til yderligere et kommunalt kastanjetræ på Skolestranden vil det være en fordel. Så har vi to afløsere for de gamle rigtbærende kastanjetræer længere mod nord – den dag vind, vejr, hærværk eller ælde fælder de gamle kæmper.
Det har kun været muligt at samle ganske få kastanjer på Skolestranden i dette efterår (til brug for Mørdrup Kirkes minikonfirmander), da formodentlig børnehaver og skolebørn næsten dagligt har ”støvsuget” græsset under de to store, flotte kastanjetræer. Vh Mogens
Her følger så selve ”krøniken” om Agenda 21 træerne. Den er et blandet udpluk af arkivalier og nedslag i mail-kommunikation i perioden 2007-2020.


OPTAKT 2007
Ved kontakt mellem Karin Schwarts og Mogens drøftes fejring af 10 års jubilæet.
Den 11. januar foreslår Mogens en storslået event i Toldkammergården lørdag den 12. maj. Der skal bydes på traktement. Der skal være musik, tegnekonkurrence, amerikansk lotteri, gerne borgmestertale, uddeling af festskrift og 200 birketræer. Overrækkelse af 10 års fødselsdagspris.
Der skal være grønne fodspor i gaderne omkring Toldkammeret.
Den 15. januar melder Karin tilbage, at det er et spændende oplæg, men at Toldkammeret skal checkes for ”Grønne Dage”.
Den 27. februar vil Mogens høre, om vi kan have lidt mere færdigt til årsmødet 14.03?
Den 4. marts skriver Karin om visse betænkeligheder. Bl. a. om borgmestertale og dyr musik
(Musikskolens olietøndeband tager ca. 6.000,- kr. for en optræden). Alt ialt en lidt for stor mundfuld.
Den 5. marts siger Mogens OK til et neddæmpet arrangement, som så skal hedde ”GRØN GANG I GADEN”. Traktement fra Toldkammer cafeen for egen regning, muligvis tale af Johannes Hecht-Nielsen samt festskrift af Lars Andreassen, Henning Frederiksen og Carsten Birket,
tegnekonkurrence og uddeling af eg, lind, birk og røn. Evt. forslag fra årsmødet.
Den 8. marts Karin mailer, at 10 års fødselsdagspris er helt OK. Festskrift lyder voldsomt.
Børnetegnekonkurrence er fortsat en rigtig god ide, men skyder økogaver til små børn ikke over målet?
Ja, og her må man så konstatere, at der ikke blev noget ud af planerne om en 10 års fest i Toldkammeret. Det næste bidrag til krøniken er fra
Den 15. november Mogens til Chr. Vang: Hvad er status for pris, størrelse og plantning af de 10 Agenda 21 træer, som vi talte om på seneste FU-møde?
Den 15. november Chr. Vang: Hej Mogens Desværre er jeg stødt ind i, at ”vejmyndigheden” skal se på plantestederne. De valgte steder er jo med undtagelse af Strandparken overfor Strandhøj vejrabatter.
Men træerne kan leveres fra Birkholm Planteskole for 6375 kr + moms = 8.500,00 kr – 2 Platanus acerifolia til rabatten ved Espergærde Bibliotek. 2X3 Quercus Petraea til midterrabatter henholdvis på Sauntevej og Klostermosevej. 1 Carpinus betulus Fastigiata til græsrabat ved Strandgade i Helsingør. 1 Populus Simonii til Strandparken i Espergærde til erstatning for det
brændte poppeltræ. 1 Fraxinus excelsior (ask) til erstatning den ask,som samme sted blev forgiftet.
Det træ, som var i avisen. Selve plantehullerne tilbyder jeg kommunen graver (så ved jeg denne del er i orden) Men som sagt har vejchefen jo bedt om time out m.h.t. vejtræerne.
Den 16. november Mogens: Tak for dit hurtige svar, som jo er ret fagligt tungt for mig. Men som jeg synes giver mulighed for, at vi planter et enkelt Agenda 21 træ i Strandparken over for Strandhøj
inden den 1. december 2007 (medens vi venter på vejmyndigheden).
Den 16. november Ja den er jeg med på. Chr.
Den 28. november Mogens sender mail til Gitte Kondrup. Kære Gitte Kondrup. ”Helsingør Agenda 21 Forum” og foreningen ”Plant et træ” vil gerne forære Helsingør Kommune en gave i form af 10 træer. Anledningen er Agenda 21’s 10 års fødselsdag tidligere på året. Som formand for Teknik- og Forsyningsudvalget anmodes du hermed om at modtage gaven samt deltage i en højtidelig plantning på Skolestranden overfor Strandhøj i Espergærde. De øvrige 9 træer overdrages i form af et gavebrev, og træerne plantes så til foråret.
Den 2. december Gitte Kondrup: Tak for indbydelsen. Jeg modtager naturligvis en sådan gave med glæde. Tirsdag den 11.12 sidder jeg i møder hele dagen. Jeg forsøger at flytte lidt om på møderne i morgen,og vender tilbage med besked. Med venlig hilsen Gitte Kondrup
Den 7. december Mogens: Jeg har netop fået oplyst fra Teknisk Forvaltning, at du har været sygvhele ugen, så jeg foreslår, at vi annullerer tirsdagsaftalen, og at vi i løbet af næste uge finder et nyt tidspunkt.
Den 10.december Gitte Kondrup: Jeg fik din besked fra Susan og det passer mig fint. Der er en mulighed mandag den 17. mellem kl. 10 og 16 samt torsdag den 20.12 mellem kl. 10 og 12.
Den 11. december Mogens: Tak for dit svar. Nu vil jeg meget gerne gøre brug af din tid torsdag den 20.12.21 kl. 10.00 ved Skolestranden.
Den 12. december Mogens: Nu har Karen Krage og Susan Riboe formidlet din accept af at modtage de 10 træer torsdag, og jeg skal på givernes vegne sige Tak for dit tilsagn.
Vedhæftede pressemeddelelse vil jeg i morgen – torsdag – sende til den lokale presse, og så regner jeg med, at du vil hjælpe med at give det første træ de sidste skovlfulde jord i plantehullet på Skolestranden.
Den 12. december Gitte Kondrup: Kære Mogens Aarsleff Det er mig der takker for gaven og jeres store arbejde. Vi ses den 20.12 kl. 10. Mange hilsner Gitte
Den 15. december Under overskriften”Forærer 10 træer væk” skriver Helsingør Dagblad om markeringen af 10 års jubilæet bl. a.: Mere og renere luft til Helsingørs borgere! Det er baggrunden for en gave, som den lokale miljøorganisation Agenda 21 forærer Helsingør. Agenda 21 giver
Helsingør 10 træer! Det er i samarbejde med foreningen Plant Et Træ, at Helsingør miljøorganisationen er i gavehumør. Formålet er ud over en renere luft også at fremme miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd hos alle i kommunen. Det første træ vil blive plantet om formiddagen torsdag den 20. december. Klar til at tage imod den miljøgode gave vil stå
socialdemokraten Gitte Kondrup, formand for byrådets teknik- og forsyningsudvalg. De øvrige ni træer vil først blive plantet til foråret – på steder, som er udvalgt i samråd mellem teknisk forvaltning og Agenda 21-folkene.
Den 19.december Udpluk af tale
PÅ VEGNE AF ”PLANT ET TRÆ” OG ”HELSINGØR AGENDA 21- FORUM” VIL JEG GERNE SIGE ”VELKOMMEN” ALLESAMMEN OG TAK FORDI I KOM TIL
GAVEOVERRÆKKELSE. EN SÆRLIG TAK TIL GITTE KONDRUP, SOM I SIN TRAVLE HVERDAG HAR TAGET SIG TID TIL AT KOMME HER SOM KOMMUNENS REPRÆSENTANT FOR AT MODTAGE DE 10 TRÆER.
OG IDEEN MED TRÆGAVER OVERDRAGES HERMED TIL ALLE VIRKSOMHEDER ORGANISATIONER OG PRIVATPERSONER – OG TRÆER KAN VEL ALTID GIVE ”RO – NÆRHED – AUTENSITET OG GÅDEFULDHED”, SOM ER NØGLEORDENE I HELSINGØR KOMMUNES NYE VISIONSOPLÆG.

Den 21. december hedder det så i et referat i Dagbladet: Agenda 21 og træ-komite var i
gavehumør: Skolestranden fik sig et nyt asketræ Jesper Munk Nielsen har skrevet og Lars Johannesen fotograferet fra selve overrækkelsen.
Hvad skal man give kommunen, der har alt? Det kan være godt at vide her op til Jul. For Helsingørs vedkommende er et godt svar træer. I hvert fald var Gitte Kondrup fra Socialdemokraterne og udvalgsformand meget begejstret. Hun sagde Tak for træerne, det er en vigtig brik i hele CO2- problematikken. Også Tak fordi Agenda 21 er til, og jeg har stor respekt for jeres arbejde. Den
lokale formand stod parat med en spade og sagde bl. a. I maj fyldte Agenda 21 10 år, og træerne skal bidrage til at vi får en renere luft samt bæredygtighed og miljøbevidsthed. Senere hedder det …. der er god brug for det nye træ. For nylig væltede et gammelt træ på græsplænen foran stranden, og et andet træ skal snart fældes, fordi det er blevet udsat for hærværk.
Per Christensen, lokalformand for ”Plant Et Træ” hjalp Gitte Kondrup med gravearbejdet og fortalte, at man siden 1990 havde sørget for at få plantet træer forskellige steder, bl. a. i Hellebæk, Ålsgårde og Helsingør. En flok børn fra børnehaven med det til lejligheden behørigt naturlige navn Stokrosen deltog også i den lille højtidelighed på Skolestranden.


2008

Årsberetning 2007/2008 (dateret 25.02.2008) Uddrag. Forretningsudvalget har sammen med”Plant et træ” i anledning af 10 års dagen startet en plantning af et træ for hver af de 10 år. Det første træ – 1 asketræ (Fraxinus excelsior) – blev plantet på Skolestranden i Espergærde lige før Jul,og de sidste 9 træer bliver plantet på følgende steder i løbet af foråret:• 1 Søjleavnbøg i Strandgade ved Legepladsen (Helsingør)• 1 Rød Hestekastanie ved Marienlyst trinbræt (Helsingør)• 1 Parklind også kaldet Kejserlind i plænen i Smørhullet (Helsingør)• 1 Sølvpoppel ved Husflidshuset, Klostermosevej (Snekkersten)• 1 Pil ved den store sten i Færgevejskorridoren (Snekkersten)• 1 Vintereg på udsigtsbakken C. Hauchs Vej (Ålsgårde)• 1 Vintereg på stejlepladsen ved Toilethuset (Hornbæk)• 1 Hjertetræ på plænen ved pensionistboligerne, Hornbækvej (Tikøb)• 1 Platantræ (Platanus accerifolia) ved Espergærde Bibliotek Det viste sig af uransagelig grunde, at hverken plantestederne eller arten af træer blev resultatet tilpunkt og prikke.Legepladsen ved Strandgade fik sin Søjleavnbøg Marienlyst Trinbræt fik ikke et træ, og et nyt plantested med en Rød Hestekastanie? blev udskudtPlænen i Smørhullet fik sin Parklind Husflidshuset ved Klostermosevej fik sin Sølvpoppel Den store sten i Færgevejskorridoren fik sin PilUdsigtsbakken ved C. Hauchsvej i Ålsgårde fik et Hjertetræ i stedet for en Vintereg Stejlepladsen ved Toilethuset på havnen i Hornbæk fik sin Vintereg Rabatten ved Espergærde Bibliotek fik sin PlatanPlænen ved pensionistboligerne i Tikøb blev ændret til en Platan mere ved Espergærde Bibliotek

2009
Årsberetning 2009/2010 (dateret 03.03.2010) har bl. a. følgende afsnit. Agenda 21 træerne Sommerens fotomontage på hjemmesiden viser desværre, at ikke alle træerne har det så godt, som de burde have det. FU vil i løbet af foråret i samarbejde med kommunen forsøge at forbedre denne situation.
Den 15. november Mail fra Mogens til Chr. Vang: Vedhæftede 2 billeder er taget her til morgen – søndag. De skulle forsøge at vise et kedeligt hul i stammen tæt ved jordoverfladen på Agenda 21 træet på Skolestranden. Spørgsmålet er, om hullet har været der altid, eller det er kommet til for nyligt, samt hvad det i givet fald er årsag til hullet.
Har du tid, lyst og lejlighed til at smutte forbi og besigtige skaden? Samt evt. give et bud på, hvad vi kan gøre for at begrænse skaden. Vh Mogens
Den 16. november Chr. Vang: Jeg kigger på skaden, umiddelbart se det ud som en mekanisk skade, altså nogen som har påkørt træet. Chr


2010
Den 6. september Mail fra Mogens til Nikolaj Brejl: Kære Nikolaj Brejl Da Agenda 21 fyldte 10 år, skulle det markeres med plantning af 10 Agenda 21 træer i Helsingør Kommune. Der blev faktisk brugt 11 træer på sagen, men de to blev hærget, så i dag har kommune kun 9 Agenda 21 træer. Af disse 9 træer er de 3 desværre så miserable, at de bør erstattes, se vedhæftede billeder.
Lokaliteterne er Agnetevej ved Husflidshuset (4), Færgevejskorridoren (5) og Hornbæk Havn (9).
Denne forbindelse ønsker Agenda 21 efter nærmere aftale at få plantet et træ på en 10. lokalitet, f. eks. i Tikøb eller Kvistgård, således at den planlagte markering kan blive fuldgyldig.
Aftalen har hidtil været, at foreningen med hjælp fra ”Plant Et Træ” skal betale træet, og kommunen stå for pleje og ”drift” af træerne.
Jeg står gerne til rådighed for en nærmere snak om sagen samt evt. besigtigelse af miserable træer og ny lokalitet. Vh Mogens Aarsleff Hansen
P.S. De 6 øvrige Agenda 21 træer bliver med en 2010-sensommerhilsen lagt ind på foreningens hjemmeside.
Den 20. september Mail fra Nikolaj til Mogens: Hej Mogens Jeg vil se på at få erstattet de udgåede træer. Har du noget forslag til sted for nyt træ? Jeg vil prøve at have det i baghovedet, når jeg kommer ud i landskabet, om en god placering. Vh Nikolaj
Den 28. september Mail fra Mogens til Nikolaj: Tak for dit svar, og undskyld min lidt sene reaktion. Mit forslag til det 10. Agenda 21 træ skal være et passende sted i Tikøb, som jeg håber, du kan finde (alternativt et andet sted ude på ”landet” evt. i Kvistgård).


2011
Den 2. maj Efter nedlæggelse af AG 21 Forum blev alle interesserede pr. mail den 11. maj indbudt til stiftende generalforsamling af en ny forening. En pressemeddelelse indledes således: Ligesom Agenda 21 træerne i Helsingør Kommune springer ud for tiden, vil en ny ”Agenda 21 Helsingør”-
forening måske snart springe ud.


2012 – 2016
Agenda 21 træerne har fået lov at passe sig selv. Arkivalierne indeholder ikke information om, hvordan træerne har haft det og udviklet sig i perioden.


2017
Den 11. oktober I mødereferat står: Markeringen af de 20 år formede sig som en fotosession ved 10 års træet på Skolestranden i øsende regn. Efterfølgende interview af Klaus Kærsgaard. Det blev til indslag i Helsingør Dagblad den 17. oktober.
Den 16. oktober Årsberetning 2017 (dateret februar 2018) Biodiversitet Ved foreningens fødselsdag i 2007 fik Helsingør Kommune foræret 10 såkaldte Agenda 21 træer. Valget af træernes placering og art stod daværende Stadsgartner Christian Vang Christensen for, og foreningen har så
ført tilsyn i de mellemliggende 10 år. Ved udgangen af 2017 må det desværre konstateres, at antallet af træer er reduceret til 8.
Tilføjelse pr. februar 2021: Træet i Hornbæk er ”højst uvenligt” blevet fjernet i 2014?
Den 17. oktober Avisudklip fra Helsingør Dagblad har overskriften:
20 års kamp for en bæredygtig verden i Helsingør og omegn
Brødteksten lyder således: Agenda 21 Helsingør kan fejre sin 20 års fødselsdag i år. Undervejs har foreningen blandt andet været med til at plante træer, etablere frugtlunde, samle affald ind, oprette økohaver og meget andet. Målet er langtfra nået, men den lokale forening fortsætter kampen for bæredygtighed.
Første afsnit: Asketræet står stadig på Skolestranden i Espergærde. Det ser tilmed ikke ud til at være vokset meget, selv om det er 10 år siden, det blev plantet. Foran det i det regnvejrstunge efterårsvejr står fem repræsentanter for den forening, der var med til at plante det.
P.S. De følgende afsnit resumerer så alt, hvad der er foregået i de 20 år i Agenda 21 regi.
Årsberetning 2017 (dateret februar 2018) Biodiversitet Ved foreningens fødselsdag i 2007 fik Helsingør Kommune foræret 10 såkaldte Agenda 21 træer. Valget af træernes placering og art stod daværende Stadsgartner Christian Vang Christensen for, og foreningen har så ført tilsyn i de mellemliggende 10 år. Ved udgangen af 2017 må det desværre konstateres, at antallet af træer er
reduceret til 8.
Tilføjelse pr. februar 2021: Træet i Hornbæk er ”højst uvenligt” blevet fjernet i 2014?


2018
Den 2. marts HD Avisudklip Naturforening inviterer til møde Brødtekst:
Agenda 21 Helsingør gør status over året der gik og de nye tiltag, der venter.
Udpluk: Generalforsamlingen indledes med et møde, hvor Lucas Larsen fra Klimasekretariatet giver en status over Helsingør Kommunes indsats samt planer for fremtidige bidrag til forbedring af klimaet, herunder reduktion af CO2-udledningen


2019
Den 20. oktober Til NSPV Her ses de sørgelige rester af det Agenda 21 træ, der stod på C Hauchs Vej i Ålsgårde. Har NSPV mulighed for at overlade endnu et træ til Agenda 21, som vil passe det.
Det skal så indtræde i gruppen af Agenda 21 træer? Venlig hilsen Mogens Aa Hansen
Den 12. november Til NSPV Agenda 21 træ nr. 10: Kunne dette æbletræ i Færgevejskilen blive AG
21 træ nr. 10? Så bliver det makker til piletræet i baggrunden, som Chr. Vang plantede ved 10 året.
Herved mangler vi så kun en plads til et nyt hjertetræ, jfr. tidligere ønske.
Den 25. november Hej Mogens Det æbletræ kan godt blive et AG21 træ. Vedr. placering til et hjertetræ har jeg ikke fundet en plads endnu. Jeg vil prøve om jeg kan finde et egnet sted. Beklager den lange svartid. Med venlig hilsen, Nikolaj Brejl Parkforvalter
I løbet af året kom antallet af Agenda 21 træer op på ni træer. Det næstsidste træ er en rød-eg ved Essingens udkørsel til Klostermosevej (makker til Guldpoplen ved Husflidshuset).


2020
Den 07. juli Mogens: Hej Nikolaj Ja, forberedelserne til efterårets plantesæson er så småt startet.
Og jeg håber, det er OK, at du får denne anmodning direkte uden om NSPV,s officielle mail.
Hjertetræet på byggegrunden i Ålsgårde er jo desværre nu væk. Kunne en nyt træ mon plantes på en plet græs ved Tikøb Kirke eller Hellebæk Kirke? Som alternativ kunne Vestkilen måske være en
mulighed? 🙂 Mogens
Den 30. september får NSPV dette forslag: Hermed et forslag til placering af det nye hjertetræ. Det er jo et parktræ, så hjertetræet foreslås plantet i Ewaldsparken. I det sydlige hjørne ud mod Ewaldsvej tår der en busk, og bag denne – ved hækken – bør der kunne stå et hjertetræ. På denne placering må det være fri af det underjordiske regnvandsbassin ligesom busken. Jeg håber, at
forslaget er acceptabelt. Med venlig hilsen, Mogens
Den 09. oktober Hej Mogens Vi har været ude og kigge på det. Det er en god ide at plante i Ewaldsparken. Vi mener dog ikke, at det er optimalt i det sydlige hjørne. I må gerne plante træet i den nordlige ende, der hvor markeret på kort.
Det skete, og så kom antallet af Agenda 21 træer op på 10.

FINALE
Og her er så art og lokalitet af 10 års fødselsdagstræerne, som fremtidigt skal passes og plejes.
Skolestranden i Espergærde Almindelig Ask, Fraxinus excelsior
Espergærde Bibliotek 2 Plataner, Platanus acerifolia
Ewaldsparken i Espergærde Hjertetræ, Cercidiphyllum japonica
Husflidshuset i Snekkersten Sølvpoppel, Populus alba
Græshjørne ved Essingen i Snekkersten Rød-eg, Quercus rubra
Færgevejskilen i Snekkersten Guldpil, Salix alba ”Liempde”
Færgevejskilen i Snekkersten Vildæble, Malus sylvestris
Smørhullet i Helsingør Kejserlind, Tilia Eur. pallida
Legepladsen ved busterminalen /Helsingør Station Søjleavnbøg, Acer campestre.


Kilder:
Egne arkivalier og fotografier
Helsingør Dagblad
Mogens Aarsleff Hansen