Biodiversitet

Agenda 21 Helsingør
Den 22. marts 2021


KRØNIKE OM AGENDA 21 TRÆERNE I HELSINGØR KOMMUNE


INDLEDNING
De 10 Agenda 21 træer i Helsingør Kommune er en frugt af FN-topmødet i Rio i 1992, idet visionerne havde skabt resultater mange steder på kloden. Og i 1997 hoppede Helsingør Kommune med på vognen og oprettede et Agenda 21 Forum. Det bestod dels af repræsentanter for Byrådet, dels af frivillige, der ville fremme biodiversitet og bæredygtighed samt grøn omstilling (som det
dog ikke hed fra begyndelsen).
10 års jubilæet i 2007 blev bl. a. markeret med plantning af 10 Agenda 21 træer. De var en gave fra Agenda 21 Forum og foreningen ”Plant et træ” til kommunen, og Stadsgartner Christian Vang Christensen stod for placering og plantning.
Ved en højtidelig overrækkelse den 20. december på Skolestranden modtog Gitte Kondrup på kommunens vegne det første træ og et gavebrev på de 9 resterende, og hun tog derefter det første spadestik.

Efter kontakt til og en del debat med kommunens vejfolk fik de 9 træer i løbet af primo 2008 følgende hjemsteder: I rabatten ud for Espergærde Bibliotek (2 træer), ved Legepladsen i Strandgade ud for busholdepladsen, Plænen i Smørhullet, Færgevejskilen ved stien på tværs fra Borupgård, Ved Husflidshuset, på Hornbæk Havn, ved Carsten Hauchs Vej i Ålsgårde. Det 9. træ nåede ikke at blive plantet. Det skulle have stået ved Marienlyst Trinbræt eller Pensionistboligerne i Tikøb, men projektet gik lidt i glemmebogen i mange år.

OUVERTURE 2005
Før 10 års fødselsdagsprojektet blev sat i søen, var der i 2005 en form for tilløb som handlede om et asketræ på Skolestranden i Espergærde. Kommunikation på mail mellem Christian Vang Christensen og Mogens.
Den 3. november Mogens: Jeg bekræfter hermed vores aftale om, at B&G sponsorerer et træ til erstatning for den hærværksramte ask på Skolestranden til en pris af 600,- kr.
Den 4. november Chr: Mange tak! Må det blive et kastanietræ? placeret midt i plænen?
Den 6. november Mogens: Hej Christian – Ja Tak, og hvis du kan finde penge og plads til yderligere et kommunalt kastanjetræ på Skolestranden vil det være en fordel. Så har vi to afløsere for de gamle rigtbærende kastanjetræer længere mod nord – den dag vind, vejr, hærværk eller ælde fælder de gamle kæmper.
Det har kun været muligt at samle ganske få kastanjer på Skolestranden i dette efterår (til brug for Mørdrup Kirkes minikonfirmander), da formodentlig børnehaver og skolebørn næsten dagligt har ”støvsuget” græsset under de to store, flotte kastanjetræer. Vh Mogens
Her følger så selve ”krøniken” om Agenda 21 træerne. Den er et blandet udpluk af arkivalier og nedslag i mail-kommunikation i perioden 2007-2020.


OPTAKT 2007
Ved kontakt mellem Karin Schwarts og Mogens drøftes fejring af 10 års jubilæet.
Den 11. januar foreslår Mogens en storslået event i Toldkammergården lørdag den 12. maj. Der skal bydes på traktement. Der skal være musik, tegnekonkurrence, amerikansk lotteri, gerne borgmestertale, uddeling af festskrift og 200 birketræer. Overrækkelse af 10 års fødselsdagspris.
Der skal være grønne fodspor i gaderne omkring Toldkammeret.
Den 15. januar melder Karin tilbage, at det er et spændende oplæg, men at Toldkammeret skal checkes for ”Grønne Dage”.
Den 27. februar vil Mogens høre, om vi kan have lidt mere færdigt til årsmødet 14.03?
Den 4. marts skriver Karin om visse betænkeligheder. Bl. a. om borgmestertale og dyr musik
(Musikskolens olietøndeband tager ca. 6.000,- kr. for en optræden). Alt ialt en lidt for stor mundfuld.
Den 5. marts siger Mogens OK til et neddæmpet arrangement, som så skal hedde ”GRØN GANG I GADEN”. Traktement fra Toldkammer cafeen for egen regning, muligvis tale af Johannes Hecht-Nielsen samt festskrift af Lars Andreassen, Henning Frederiksen og Carsten Birket,
tegnekonkurrence og uddeling af eg, lind, birk og røn. Evt. forslag fra årsmødet.
Den 8. marts Karin mailer, at 10 års fødselsdagspris er helt OK. Festskrift lyder voldsomt.
Børnetegnekonkurrence er fortsat en rigtig god ide, men skyder økogaver til små børn ikke over målet?
Ja, og her må man så konstatere, at der ikke blev noget ud af planerne om en 10 års fest i Toldkammeret. Det næste bidrag til krøniken er fra
Den 15. november Mogens til Chr. Vang: Hvad er status for pris, størrelse og plantning af de 10 Agenda 21 træer, som vi talte om på seneste FU-møde?
Den 15. november Chr. Vang: Hej Mogens Desværre er jeg stødt ind i, at ”vejmyndigheden” skal se på plantestederne. De valgte steder er jo med undtagelse af Strandparken overfor Strandhøj vejrabatter.
Men træerne kan leveres fra Birkholm Planteskole for 6375 kr + moms = 8.500,00 kr – 2 Platanus acerifolia til rabatten ved Espergærde Bibliotek. 2X3 Quercus Petraea til midterrabatter henholdvis på Sauntevej og Klostermosevej. 1 Carpinus betulus Fastigiata til græsrabat ved Strandgade i Helsingør. 1 Populus Simonii til Strandparken i Espergærde til erstatning for det
brændte poppeltræ. 1 Fraxinus excelsior (ask) til erstatning den ask,som samme sted blev forgiftet.
Det træ, som var i avisen. Selve plantehullerne tilbyder jeg kommunen graver (så ved jeg denne del er i orden) Men som sagt har vejchefen jo bedt om time out m.h.t. vejtræerne.
Den 16. november Mogens: Tak for dit hurtige svar, som jo er ret fagligt tungt for mig. Men som jeg synes giver mulighed for, at vi planter et enkelt Agenda 21 træ i Strandparken over for Strandhøj
inden den 1. december 2007 (medens vi venter på vejmyndigheden).
Den 16. november Ja den er jeg med på. Chr.
Den 28. november Mogens sender mail til Gitte Kondrup. Kære Gitte Kondrup. ”Helsingør Agenda 21 Forum” og foreningen ”Plant et træ” vil gerne forære Helsingør Kommune en gave i form af 10 træer. Anledningen er Agenda 21’s 10 års fødselsdag tidligere på året. Som formand for Teknik- og Forsyningsudvalget anmodes du hermed om at modtage gaven samt deltage i en højtidelig plantning på Skolestranden overfor Strandhøj i Espergærde. De øvrige 9 træer overdrages i form af et gavebrev, og træerne plantes så til foråret.
Den 2. december Gitte Kondrup: Tak for indbydelsen. Jeg modtager naturligvis en sådan gave med glæde. Tirsdag den 11.12 sidder jeg i møder hele dagen. Jeg forsøger at flytte lidt om på møderne i morgen,og vender tilbage med besked. Med venlig hilsen Gitte Kondrup
Den 7. december Mogens: Jeg har netop fået oplyst fra Teknisk Forvaltning, at du har været sygvhele ugen, så jeg foreslår, at vi annullerer tirsdagsaftalen, og at vi i løbet af næste uge finder et nyt tidspunkt.
Den 10.december Gitte Kondrup: Jeg fik din besked fra Susan og det passer mig fint. Der er en mulighed mandag den 17. mellem kl. 10 og 16 samt torsdag den 20.12 mellem kl. 10 og 12.
Den 11. december Mogens: Tak for dit svar. Nu vil jeg meget gerne gøre brug af din tid torsdag den 20.12.21 kl. 10.00 ved Skolestranden.
Den 12. december Mogens: Nu har Karen Krage og Susan Riboe formidlet din accept af at modtage de 10 træer torsdag, og jeg skal på givernes vegne sige Tak for dit tilsagn.
Vedhæftede pressemeddelelse vil jeg i morgen – torsdag – sende til den lokale presse, og så regner jeg med, at du vil hjælpe med at give det første træ de sidste skovlfulde jord i plantehullet på Skolestranden.
Den 12. december Gitte Kondrup: Kære Mogens Aarsleff Det er mig der takker for gaven og jeres store arbejde. Vi ses den 20.12 kl. 10. Mange hilsner Gitte
Den 15. december Under overskriften”Forærer 10 træer væk” skriver Helsingør Dagblad om markeringen af 10 års jubilæet bl. a.: Mere og renere luft til Helsingørs borgere! Det er baggrunden for en gave, som den lokale miljøorganisation Agenda 21 forærer Helsingør. Agenda 21 giver
Helsingør 10 træer! Det er i samarbejde med foreningen Plant Et Træ, at Helsingør miljøorganisationen er i gavehumør. Formålet er ud over en renere luft også at fremme miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd hos alle i kommunen. Det første træ vil blive plantet om formiddagen torsdag den 20. december. Klar til at tage imod den miljøgode gave vil stå
socialdemokraten Gitte Kondrup, formand for byrådets teknik- og forsyningsudvalg. De øvrige ni træer vil først blive plantet til foråret – på steder, som er udvalgt i samråd mellem teknisk forvaltning og Agenda 21-folkene.
Den 19.december Udpluk af tale
PÅ VEGNE AF ”PLANT ET TRÆ” OG ”HELSINGØR AGENDA 21- FORUM” VIL JEG GERNE SIGE ”VELKOMMEN” ALLESAMMEN OG TAK FORDI I KOM TIL
GAVEOVERRÆKKELSE. EN SÆRLIG TAK TIL GITTE KONDRUP, SOM I SIN TRAVLE HVERDAG HAR TAGET SIG TID TIL AT KOMME HER SOM KOMMUNENS REPRÆSENTANT FOR AT MODTAGE DE 10 TRÆER.
OG IDEEN MED TRÆGAVER OVERDRAGES HERMED TIL ALLE VIRKSOMHEDER ORGANISATIONER OG PRIVATPERSONER – OG TRÆER KAN VEL ALTID GIVE ”RO – NÆRHED – AUTENSITET OG GÅDEFULDHED”, SOM ER NØGLEORDENE I HELSINGØR KOMMUNES NYE VISIONSOPLÆG.

Den 21. december hedder det så i et referat i Dagbladet: Agenda 21 og træ-komite var i
gavehumør: Skolestranden fik sig et nyt asketræ Jesper Munk Nielsen har skrevet og Lars Johannesen fotograferet fra selve overrækkelsen.
Hvad skal man give kommunen, der har alt? Det kan være godt at vide her op til Jul. For Helsingørs vedkommende er et godt svar træer. I hvert fald var Gitte Kondrup fra Socialdemokraterne og udvalgsformand meget begejstret. Hun sagde Tak for træerne, det er en vigtig brik i hele CO2- problematikken. Også Tak fordi Agenda 21 er til, og jeg har stor respekt for jeres arbejde. Den
lokale formand stod parat med en spade og sagde bl. a. I maj fyldte Agenda 21 10 år, og træerne skal bidrage til at vi får en renere luft samt bæredygtighed og miljøbevidsthed. Senere hedder det …. der er god brug for det nye træ. For nylig væltede et gammelt træ på græsplænen foran stranden, og et andet træ skal snart fældes, fordi det er blevet udsat for hærværk.
Per Christensen, lokalformand for ”Plant Et Træ” hjalp Gitte Kondrup med gravearbejdet og fortalte, at man siden 1990 havde sørget for at få plantet træer forskellige steder, bl. a. i Hellebæk, Ålsgårde og Helsingør. En flok børn fra børnehaven med det til lejligheden behørigt naturlige navn Stokrosen deltog også i den lille højtidelighed på Skolestranden.


2008

Årsberetning 2007/2008 (dateret 25.02.2008) Uddrag. Forretningsudvalget har sammen med”Plant et træ” i anledning af 10 års dagen startet en plantning af et træ for hver af de 10 år. Det første træ – 1 asketræ (Fraxinus excelsior) – blev plantet på Skolestranden i Espergærde lige før Jul,og de sidste 9 træer bliver plantet på følgende steder i løbet af foråret:• 1 Søjleavnbøg i Strandgade ved Legepladsen (Helsingør)• 1 Rød Hestekastanie ved Marienlyst trinbræt (Helsingør)• 1 Parklind også kaldet Kejserlind i plænen i Smørhullet (Helsingør)• 1 Sølvpoppel ved Husflidshuset, Klostermosevej (Snekkersten)• 1 Pil ved den store sten i Færgevejskorridoren (Snekkersten)• 1 Vintereg på udsigtsbakken C. Hauchs Vej (Ålsgårde)• 1 Vintereg på stejlepladsen ved Toilethuset (Hornbæk)• 1 Hjertetræ på plænen ved pensionistboligerne, Hornbækvej (Tikøb)• 1 Platantræ (Platanus accerifolia) ved Espergærde Bibliotek Det viste sig af uransagelig grunde, at hverken plantestederne eller arten af træer blev resultatet tilpunkt og prikke.Legepladsen ved Strandgade fik sin Søjleavnbøg Marienlyst Trinbræt fik ikke et træ, og et nyt plantested med en Rød Hestekastanie? blev udskudtPlænen i Smørhullet fik sin Parklind Husflidshuset ved Klostermosevej fik sin Sølvpoppel Den store sten i Færgevejskorridoren fik sin PilUdsigtsbakken ved C. Hauchsvej i Ålsgårde fik et Hjertetræ i stedet for en Vintereg Stejlepladsen ved Toilethuset på havnen i Hornbæk fik sin Vintereg Rabatten ved Espergærde Bibliotek fik sin PlatanPlænen ved pensionistboligerne i Tikøb blev ændret til en Platan mere ved Espergærde Bibliotek

2009
Årsberetning 2009/2010 (dateret 03.03.2010) har bl. a. følgende afsnit. Agenda 21 træerne Sommerens fotomontage på hjemmesiden viser desværre, at ikke alle træerne har det så godt, som de burde have det. FU vil i løbet af foråret i samarbejde med kommunen forsøge at forbedre denne situation.
Den 15. november Mail fra Mogens til Chr. Vang: Vedhæftede 2 billeder er taget her til morgen – søndag. De skulle forsøge at vise et kedeligt hul i stammen tæt ved jordoverfladen på Agenda 21 træet på Skolestranden. Spørgsmålet er, om hullet har været der altid, eller det er kommet til for nyligt, samt hvad det i givet fald er årsag til hullet.
Har du tid, lyst og lejlighed til at smutte forbi og besigtige skaden? Samt evt. give et bud på, hvad vi kan gøre for at begrænse skaden. Vh Mogens
Den 16. november Chr. Vang: Jeg kigger på skaden, umiddelbart se det ud som en mekanisk skade, altså nogen som har påkørt træet. Chr


2010
Den 6. september Mail fra Mogens til Nikolaj Brejl: Kære Nikolaj Brejl Da Agenda 21 fyldte 10 år, skulle det markeres med plantning af 10 Agenda 21 træer i Helsingør Kommune. Der blev faktisk brugt 11 træer på sagen, men de to blev hærget, så i dag har kommune kun 9 Agenda 21 træer. Af disse 9 træer er de 3 desværre så miserable, at de bør erstattes, se vedhæftede billeder.
Lokaliteterne er Agnetevej ved Husflidshuset (4), Færgevejskorridoren (5) og Hornbæk Havn (9).
Denne forbindelse ønsker Agenda 21 efter nærmere aftale at få plantet et træ på en 10. lokalitet, f. eks. i Tikøb eller Kvistgård, således at den planlagte markering kan blive fuldgyldig.
Aftalen har hidtil været, at foreningen med hjælp fra ”Plant Et Træ” skal betale træet, og kommunen stå for pleje og ”drift” af træerne.
Jeg står gerne til rådighed for en nærmere snak om sagen samt evt. besigtigelse af miserable træer og ny lokalitet. Vh Mogens Aarsleff Hansen
P.S. De 6 øvrige Agenda 21 træer bliver med en 2010-sensommerhilsen lagt ind på foreningens hjemmeside.
Den 20. september Mail fra Nikolaj til Mogens: Hej Mogens Jeg vil se på at få erstattet de udgåede træer. Har du noget forslag til sted for nyt træ? Jeg vil prøve at have det i baghovedet, når jeg kommer ud i landskabet, om en god placering. Vh Nikolaj
Den 28. september Mail fra Mogens til Nikolaj: Tak for dit svar, og undskyld min lidt sene reaktion. Mit forslag til det 10. Agenda 21 træ skal være et passende sted i Tikøb, som jeg håber, du kan finde (alternativt et andet sted ude på ”landet” evt. i Kvistgård).


2011
Den 2. maj Efter nedlæggelse af AG 21 Forum blev alle interesserede pr. mail den 11. maj indbudt til stiftende generalforsamling af en ny forening. En pressemeddelelse indledes således: Ligesom Agenda 21 træerne i Helsingør Kommune springer ud for tiden, vil en ny ”Agenda 21 Helsingør”-
forening måske snart springe ud.


2012 – 2016
Agenda 21 træerne har fået lov at passe sig selv. Arkivalierne indeholder ikke information om, hvordan træerne har haft det og udviklet sig i perioden.


2017
Den 11. oktober I mødereferat står: Markeringen af de 20 år formede sig som en fotosession ved 10 års træet på Skolestranden i øsende regn. Efterfølgende interview af Klaus Kærsgaard. Det blev til indslag i Helsingør Dagblad den 17. oktober.
Den 16. oktober Årsberetning 2017 (dateret februar 2018) Biodiversitet Ved foreningens fødselsdag i 2007 fik Helsingør Kommune foræret 10 såkaldte Agenda 21 træer. Valget af træernes placering og art stod daværende Stadsgartner Christian Vang Christensen for, og foreningen har så
ført tilsyn i de mellemliggende 10 år. Ved udgangen af 2017 må det desværre konstateres, at antallet af træer er reduceret til 8.
Tilføjelse pr. februar 2021: Træet i Hornbæk er ”højst uvenligt” blevet fjernet i 2014?
Den 17. oktober Avisudklip fra Helsingør Dagblad har overskriften:
20 års kamp for en bæredygtig verden i Helsingør og omegn
Brødteksten lyder således: Agenda 21 Helsingør kan fejre sin 20 års fødselsdag i år. Undervejs har foreningen blandt andet været med til at plante træer, etablere frugtlunde, samle affald ind, oprette økohaver og meget andet. Målet er langtfra nået, men den lokale forening fortsætter kampen for bæredygtighed.
Første afsnit: Asketræet står stadig på Skolestranden i Espergærde. Det ser tilmed ikke ud til at være vokset meget, selv om det er 10 år siden, det blev plantet. Foran det i det regnvejrstunge efterårsvejr står fem repræsentanter for den forening, der var med til at plante det.
P.S. De følgende afsnit resumerer så alt, hvad der er foregået i de 20 år i Agenda 21 regi.
Årsberetning 2017 (dateret februar 2018) Biodiversitet Ved foreningens fødselsdag i 2007 fik Helsingør Kommune foræret 10 såkaldte Agenda 21 træer. Valget af træernes placering og art stod daværende Stadsgartner Christian Vang Christensen for, og foreningen har så ført tilsyn i de mellemliggende 10 år. Ved udgangen af 2017 må det desværre konstateres, at antallet af træer er
reduceret til 8.
Tilføjelse pr. februar 2021: Træet i Hornbæk er ”højst uvenligt” blevet fjernet i 2014?


2018
Den 2. marts HD Avisudklip Naturforening inviterer til møde Brødtekst:
Agenda 21 Helsingør gør status over året der gik og de nye tiltag, der venter.
Udpluk: Generalforsamlingen indledes med et møde, hvor Lucas Larsen fra Klimasekretariatet giver en status over Helsingør Kommunes indsats samt planer for fremtidige bidrag til forbedring af klimaet, herunder reduktion af CO2-udledningen


2019
Den 20. oktober Til NSPV Her ses de sørgelige rester af det Agenda 21 træ, der stod på C Hauchs Vej i Ålsgårde. Har NSPV mulighed for at overlade endnu et træ til Agenda 21, som vil passe det.
Det skal så indtræde i gruppen af Agenda 21 træer? Venlig hilsen Mogens Aa Hansen
Den 12. november Til NSPV Agenda 21 træ nr. 10: Kunne dette æbletræ i Færgevejskilen blive AG
21 træ nr. 10? Så bliver det makker til piletræet i baggrunden, som Chr. Vang plantede ved 10 året.
Herved mangler vi så kun en plads til et nyt hjertetræ, jfr. tidligere ønske.
Den 25. november Hej Mogens Det æbletræ kan godt blive et AG21 træ. Vedr. placering til et hjertetræ har jeg ikke fundet en plads endnu. Jeg vil prøve om jeg kan finde et egnet sted. Beklager den lange svartid. Med venlig hilsen, Nikolaj Brejl Parkforvalter
I løbet af året kom antallet af Agenda 21 træer op på ni træer. Det næstsidste træ er en rød-eg ved Essingens udkørsel til Klostermosevej (makker til Guldpoplen ved Husflidshuset).


2020
Den 07. juli Mogens: Hej Nikolaj Ja, forberedelserne til efterårets plantesæson er så småt startet.
Og jeg håber, det er OK, at du får denne anmodning direkte uden om NSPV,s officielle mail.
Hjertetræet på byggegrunden i Ålsgårde er jo desværre nu væk. Kunne en nyt træ mon plantes på en plet græs ved Tikøb Kirke eller Hellebæk Kirke? Som alternativ kunne Vestkilen måske være en
mulighed? 🙂 Mogens
Den 30. september får NSPV dette forslag: Hermed et forslag til placering af det nye hjertetræ. Det er jo et parktræ, så hjertetræet foreslås plantet i Ewaldsparken. I det sydlige hjørne ud mod Ewaldsvej tår der en busk, og bag denne – ved hækken – bør der kunne stå et hjertetræ. På denne placering må det være fri af det underjordiske regnvandsbassin ligesom busken. Jeg håber, at
forslaget er acceptabelt. Med venlig hilsen, Mogens
Den 09. oktober Hej Mogens Vi har været ude og kigge på det. Det er en god ide at plante i Ewaldsparken. Vi mener dog ikke, at det er optimalt i det sydlige hjørne. I må gerne plante træet i den nordlige ende, der hvor markeret på kort.
Det skete, og så kom antallet af Agenda 21 træer op på 10.

FINALE
Og her er så art og lokalitet af 10 års fødselsdagstræerne, som fremtidigt skal passes og plejes.
Skolestranden i Espergærde Almindelig Ask, Fraxinus excelsior
Espergærde Bibliotek 2 Plataner, Platanus acerifolia
Ewaldsparken i Espergærde Hjertetræ, Cercidiphyllum japonica
Husflidshuset i Snekkersten Sølvpoppel, Populus alba
Græshjørne ved Essingen i Snekkersten Rød-eg, Quercus rubra
Færgevejskilen i Snekkersten Guldpil, Salix alba ”Liempde”
Færgevejskilen i Snekkersten Vildæble, Malus sylvestris
Smørhullet i Helsingør Kejserlind, Tilia Eur. pallida
Legepladsen ved busterminalen /Helsingør Station Søjleavnbøg, Acer campestre.


Kilder:
Egne arkivalier og fotografier
Helsingør Dagblad
Mogens Aarsleff Hansen

Formandsskifte 2022

Foreningen Agenda 21 Helsingør holdt generalforsamling den 23.februar 2022, som blev fuldt op af et konstituerende bestyrelsesmøde samme aften. Her blev der besluttet at foreningen får ny formand, idet formand siden 2021, Claus Skov Christensen, Espergærde, ønskede af tidsmæssige årsager at stoppe. I stedet valgtes Henning Jesper Frederiksen, Helsingør, der repræsenterer Energigruppen.
Den nye formand vil gøre sit for at styrke Agenda 21s formål: at informere og aktivere alle miljøbevidste borgere i Helsingør og fremme miljøbevidst og bæredygtig adfærd, samt inspirere og støtte projekter, som foreningens aktivitetsgrupper iværksætter. Aktivitetsgrupperne består af følgende grupper:

Affalds- og genbrugsgruppe
Økohaverne
Øko-vinhaverne
Biodiversitetsgruppe
Energigruppen.

Vil man vide mere om Agenda 21 og evt. gå ind i det frivillige arbejde: se venligst

www.agenda21helsingor.dkReferat af Generalforsamling onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00-21.00

I Blomstersalen, Helsingør Toldkammer.

Mødedeltagere :Flemming Madsen, Elisabeth Diederichsen, Jens P. Hansen, Jørgen Raffensøe

Birgit Nørgaard, Claus Skov Christensen, Hedvig Vestergaard, Henning J. Frederiksen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent: Birgit Nørgaard blev valgt og takkede for valget.

2) Valg af referent: Henning J. Frederiksen blev valgt og takkede for valget.

3) Bestyrelsens beretning for det seneste regnskabsår: Blev delvist læst op af Claus Skov Christensen

Den fulde beretning udsendes sammen med dette referat.

Agenda21 beretning

4) Behandling af årsregnskab 2021, påtegnet af foreningens valgte revisor: Forelagt af Elisabet Diederichs

Og godkendt af generalforsamlingens deltagere.

5) Behandling af budget for det indeværende år: Blev fremlagt af Claus og godkendt.

6) Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis 1 fra hver af de forskellige aktivitetsgrupper:

Energigruppen Henning J. Frederiksen, Økohaverne Hedvig Vestergaard, Vinhaverne Sindshvile Claus Skov Christensen

og der vil i forhold til nye grupper udvides bestyrelsen.

8) Valg af 2 suppleanter blandt de øvrige fremmødte: 1. suppleant Mogens Aarsleff, 2. suppleant Elisabeth Diederichsen.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant: Poul Behrendt blev valgt.

10) Eventuelt: ingen væsentlige bemærkninger

Kl. 20.05 Afsluttede generalforsamlingen og Claus takkede for fremmødet til generalforsamlingen.

Kl. 20.30-21.30 Gitte Larsen fra Helsingør Kommunes Klimasekretariat fortalte om deres arbejdsområder samt prioriteringer for 2022.

Dato 24.02.2022 Dirigent Birgit Nørgaard Referent, Henning J. Frederiksen

Indkaldes til generalforsamling d. 18. maj kl. 18.30 på Nyruphus [Udendørs]

Hermed indkaldes til generalforsamling i Agenda 21 Helsingør, TIRSDAG den 18. maj 2021 kl18:30 på NYRUPHUS. Generalforsamlingen holdes udendørs.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Bestyrelsens beretning (vedlægges)

Behandling af årsregnskabet (vedlægges)

Behandling af budget (vedlægges)

Indkomne forslag: Ny formulering af vedtægterne (vedlægges)

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor

Eventuelt

Affaldsindsamling 2021

Affaldsdag 18. april 2021          

Agenda-21 hjælper også Danmarks Naturfredningsforening med at samle affald i weekenden!

Der indsamles søndag den 18. april 2021 klokken 13.00 på Sommarivaområdet.

Mødested: Blokhusvej, Helsingør. 

Mød op og vær med – nogle skal jo tage skraldet!!!

Oversigt over steder og personer

Indsamlingsområde Afleveringsadresse Kontaktpersoner Afhentningsadresse Antal psn Udstyr Øl/vand
Snekkersten            
Færgevejskilen mellem Vapnagård- og Borupgård-bebyggelserne OK Nørrevej 26 Helle Øelund 2361 7101 Tjørnevej på KTAS-husets parkeringsplads 10 10 sække 10 handsker 10 tænger 10 bl øl/vand
Snekkersten strand ? Strandvejen 216 Poul Ærenlund 2028 4908 Det gule Palæ 15-20 20 sække 10 handsker  tænger 30 bl øl/vand
Espergærde / Kvistgård/Nyrup            
Nirvanaparken ? Dortevej 22 Line Lundbye 2667 0268 For enden af Dortevej 30 30 sække 20 handsker 10 tænger 30 bl øl/vand
Mørdrupvej og omegn   OK Mørdrupvej 120 Helle Kok 2362 3682 Mørdrupvej 120 20 20 sække 20 handsker 10 tænger 20 bl øl/vand
Skolestranden Espergærde ? Strandvejen 388 A, 2mf under postkasserne Henrik Numelin Bag busskuret ved Kildestien ud for 388 A 6 10 sække 6 handsker 6 tænger 6 vand
Nyrup / Krogenbergvej   OK Krogenbergvej 8 B Pia Funch 2860 5354 Krogenbergvej 8 B 10 20 sække 10 handsker 8 tænger 20 bl øl/vand
Langs Hornbækvej ? Idrætsvej 8 Rita Petersen  2252 3784 På hjørnet Hovvej / Hornbækvej 8 8 sække 5 handsker 5 tænger 8 bl øl/vand
Helsingør            
Vapnagårdområdet   OK Hovmarken 7 Inden 13.30 Sara Staal 3036 7492   Servicecenteret, Det gamle bibliotek 75 0 sække 50 handsker 25 tænger 75 vand
Helsingør Station til Grønhave Station samt langs Kongevejen ? Sophie Brahes Gade 9, 2. Sættes i gården Regina Vestergaard-Andersen 3141 0665 Ved Grønhave station ved skraldespande langs banen. 15 15 sække 7 handsker 7 tænger 15 vand
Nøjsomhedsområdet   OK Nordvej 2 Inden 13.30 Maria Henriksen 2134 6771   Nordvej 2 ved containerstationen 50 0 sække 30 handsker 20 tænger 50 vand
Gummistranden, Nordhavn ved Kronborg ? Bjarkesvej 3 C, st, tv Janne Litgov 3092 4352   ved Nordhavns toiletbygning ved træet 20 20 sække 10 handsker 10 tænger 20 vand
Sommarivaområdet   OK Esromvej 192 Jens P. Hansen 6133 3934 Blokhusvej/Nordre Strandvej 25 25 sække 15 handsker 10 tænger 25 bl øl/vand
Fra og omkring Spejderhytterne, Gl. Hellebækvej 58 på stranden og langs Hellebækvej   Gl. Hellebækvej 33 Sonja Kristiansen 4140 8137 Ved spejderhytterne Gl. Hellebækvej 58 50 50 sække 50 handsker 25 tænger 50 vand
Området omkring Ewaldsvænget? Ewaldsvænget 31 Pia Hagel 2241 0043 ??? ?? ??? ??
Hellebæk            
Strandområde ved Hellebæk   OK Turbinevej 32 Lone Grønhøj Frandsen 2173 2799 P-plads overfor Klædefabrikken 5 10 sække 5 handsker 3 tænger 5 vand
Ålsgårde/Saunte/Hornbæk            
Hornbæk   Frit valg – men tjek facebook gruppe ’Ren Hornbæk’ Thorshøj Allé 32, Hornbæk Marc Andersson 2623 8778   Biblioteket, Stejlebakken 30 30 sække 20 hansker 20 tænger 30 vand
Tikøb            
Tikøb   ? Søgårdsvej 1, Tikøb Tine Suhr 2927 2171   Præstegårdsvej 21, parkeringspladsen 25 25 sække 25 handsker 15 tænger 25 bl øl/vand

Dette frodige syn kan man se i en de nyetablerede frugtlunde

Dette frodige syn kan man se i en af de frugtlunde, som i disse uger er ved at blive udvidet. Denne ildtorn og dens “naboer” får selskab af en hvidtjørn og et piletræ. Disse træer giver ikke så meget vinterføde til fugle, men de skulle være meget insektvenlige. Og dermed gavner de en anden del af biodiversiteten. Andre frugtlunde bliver suppleret med stilk-egetræer, bærmispel og sødrøn. Plantehullerne er ved at være klargjort, og efterårsplantningen er planlagt at være slut ca. 1. november.

Referat af generalforsamlingen 3. marts 2020

Agenda 21, Helsingør
Referat af generalforsamlingen tirsdag den 3. marts 2020.

Generalforsamlingen afholdtes i Helsingør Gl. Toldkammer i Blomstersalen kl. 19:00.

Der var et beskedent fremmøde og formanden Mogens Aarsleff bød velkommen og Claus Skov Christensen blev udnævnt til referent.

Byrådsmedlem Christian Donatzky, som er formand for By-, Plan- og Miljøudvalg, holdt et meget interessant indlæg om kommunens planer og ideer på området.

Derefter overgik forsamlingen til den egentlige ordinære generalforsamling, hvor Jens P Hansen blev valgt til dirigent.
1) Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formanden Mogens Aarsleff omtalte den udleverede årsberetning, der blev godkendt, derudover blev der nævnt noget om Maritime Nyttehaver og Vilde Haver.
3) Årsregnskabet for 2019 var omdelt og kasserer Elisabet Diedrichs gennemgik alle poster. Årsregnskabet blev godkendt.
4) Budget 2020: Der var omdelt 2 budgetforslag samt et for sent indkommen forslag om en ny gruppe. Der var en meget lang og heftig debat om de 2 budgetforslag, idet det ene på 59.000 kr. var det af bestyrelsen godkendte budget, og det andet på 55.000 kr. var et som formanden uden om bestyrelsen i en sen aftentime tirsdagen før havde fremsendt på e-mail, hvor han foreslog, at der bruges 10.000 kr. til nye gule veste, og at Sindshvile gruppen fik 0 stillet sit budget. Budgetterne blev sendt til afstemning, og det oprindelige budget på 59.000 kr. blev godkendt med overvældende flertal.
5) Det forslag som Henning J. Frederiksen havde fremsat om dannelse af en ny gruppe med Energi (Jordvarme, solvarme og el, biogas m.m.) blev accepteret, dog uden at der fulgte et udgiftsbudget med. Det blev aftalt, at når gruppen var dannet, kunne den nye bestyrelse tage stilling til hvor stort et budget, der kunne bevilges til den nye gruppe.
6) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Den siddende bestyrelse og suppleanter var alle villige til genvalg. Henning J Frederiksen ønskede at opstille til bestyrelsen, men Mogens Aarsleff Hansen, Claus Skov Christensen, Hedvig Vestergaard, Jens P. Hansen og Nana Foxby-Jacobsen blev alle genvalgt og Henning J Frederiksen blev valgt til at være 1. suppleant, hvorefter kasserer Elisabet Diedrichs fortsatte som 2. suppleant. Susanne Kryger, der ikke var tilstede blev nomineret til 3. suppleant.
7) Valg af eksterne revisorer: Både Poul Bent Jensen og Flemming Jensen blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.
8) Eventuelt: Der kom forslag om, at alle aktiviteter så vidt muligt skal i avisen med omtale om, at det er en Agenda 21 aktivitet. Der skal sendes info herom til vores IT ansvarlig (Nana Foxby- Jacobsen)
Der aftaltes nyt bestyrelsesmøde fredag den 6. marts kl. 15:00 på Nyruphus, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Dirigent

Jens P Hansen

Vil man vide mere om Agenda 21 og evt. gå ind i det frivillige arbejde: se venligst www.agenda21helsingor.dk

Økohaverne har åbne haver lørdag d. 19. okt. 2019

Økohaverne har åbne haver lørdag den 19. oktober fra kl. 11 til 14. Alle er velkomne. Agenda 21’s Økohaverne ligger ved naturfagscenteret Nyruphus, Kongevejen 270, 3060 Espergærde.

Efterårets aktiviteter i de mange haver er gået i gang med høst af frugt og grøntsager. Her kan interesserede få nye idéer til økologisk dyrkning, anlæggelse af højbede og permakultur og der vil også være demonstration af kompostering. Selv en lille have eller et højbed kan give et stort udbytte af friske grøntsager. For at mindske lugearbejdet har vi eksperimenteret med afdækning med tang og ålegræs fra strandene og vi vil gerne give vores erfaringer videre.

Med venlig hilsen
Helle Thaning Hansen
Kontaktperson for økohaverne