To skridt tilbage?


Vi har med bekymring læst i Dagbladet den 13. januar at Forsyning Helsingørs nye formand, Per Tærsbøl, ønsker at ændre beslutningen om at etablere en genbrugsplads nr. 2 på Energivej i Helsingør ved at forsøge at samle et flertal mod lokalplanen i byrådet.


Nu er det jo sådan, at jordens ressourcer er begrænsede og genbrug er en voksende nødvendighed. Det ved den danske regering også, og resourcestrategien, som miljøminister Ida Auken præsenterede i efteråret, stiller øgede krav til kommunerne om genbrug af en række affaldskategorier i løbet af de kommende 4-8 år.

På den baggrund er Forsyning Helsingør ved at udarbejde en ny affaldsplan for Helsingør Kommune, som vil blive fremlagt for politikerne i foråret.


Mere genbrug kræver at flere sorterer mere. Genbrugsplads nr. 2 i udkanten af Helsingør vil gøre det nemmere for mange at komme af med deres sorterede affald.

Der vil også være brug for andre initiativer fra kommunen og Forsyning Helsingør for at opfylde kravene, men den bynære genbrugsplads nr. 2 vil være et væsentligt skridt i rigtig retning.


På vegne af Affald- og Genbrugsgruppen, Agenda 21 Helsingør,
Elisabet Diedrichs