PRM

 

Affald på dagsordenen:

 

Helsingoranerne producerer 25 procent mere affald end landsgennemsnittet - og sorterer kun lidt af det 

 

Agenda 21 inviterer til borgermøde om affaldshåndteringen i Helsingør - er kommunens plan på området ambitiøs nok, hvad kan gøres bedre?

 

Torsdag den 8. januar kl. 19 afholder Helsingørs Agenda 21 et borgermøde med overskriften ’Fra forbrænding til genanvendelse’ på Kulturværftets Lille Scene. Mødet sætter fokus på kommunens nye  og vigtige Ressource- og Affaldsplan. Planen, som dækker årene 2015-24, blev sendt i offentlig høring af Byrådet for en måned siden.

 

Emnet er mere end relevant at få sat på dagsordenen. Affald, der er sorteret, udgør nemlig en vigtig ressource, som kan genanvendes til nye produkter. Og der er nok at tage fat på i Helsingør. Ifølge kommunens egne tal producerer helsingoranerne omkring en fjerdedel mere affald end landsgennemsnittet. Og kun 20 procent af dette affald genanvendes. Det lave tal skyldes blandt andet, at der i de helsingoranske skraldespande ligger meget vådt affald – typisk mad – som gør det vanskeligt at genanvende det øvrige skrald. Samtidig afleverer kommunens borgere 25-35 procent mindre affald på genbrugspladsen end for eksempel borgerne i nabokommunerne.

 

Agenda 21 arbejder for at hæve ambitionsniveauet i Helsingør Kommunes nye Ressource- og Affaldsplan. Aktuelt er målsætningerne disse: 

 

- 10 procent øget indsamling af henholdsvis papir og pap, glas, metal og træ i 2017

 

- Gennemføre forsøg vedrørende indsamling og genanvendelse af emballageaffald fra dagrenovation frem til 2017

 

- Frem mod 2022 skal halvdelen af fokusmaterialer (30 procent emballage og 20 procent organisk affald) genanvendes.

 

- Etablering af en ny genbrugsplads

 

- Frem mod 2017 vil kommunen bane vejen for, at det bliver lettere for borgere og virksomheder at vælge de grønne løsninger

 

- Kommunen og Forsyning Helsingør vil gå forrest og demonstrere nye affaldsløsninger

 

 

Agenda 21 konstaterer, at kommunen lever op til kravene i regeringens ressourcestrategi, der pålægger kommunerne at genanvende 50 procent af affaldet i 2022. Men  organisationen så gerne, at Helsingør gjorde en større indsats på kort sigt.

 

På borgermødet den 8. januar vil en række talere give et indblik i hele det store område omkring affaldssortering og genbrug, fra regeringens ressourcestrategi til kommunens plan og endelig vil man høre gode eksempler på, hvordan andre danske kommuner håndterer deres affald noget mere effektivt end i Helsingør. Mødet vil desuden lægge op til debat, hvor man både kan stille spørgsmål og give sin holdning til kende.

 

Agenda 21 vil bruge mødet til at inspirere andre helsingoranere til at blande sig i høringsfasen, som pågår til den 3. februar, og forholde sig til planen. Agenda 21 planlægger selv efter mødet at formulere sit høringssvar.

 

Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Agenda 12 byder på en let forfriskning i pausen.

 

Aftenens oplægsholdere:

Biolog, projektleder Allan Sørensen, Miljøstyrelsen,  vil tale om ’Ambitionerne i regeringens ressourcestrategi’.

Sagsbehandler Hans-Henrik Källström, Helsingør Kommunes Center for Klima, Teknik og Miljø vil gennemgå Helsingør Kommunes Ressource- og Affaldsplan i hovedtræk.

Affaldsplanlægger Lotte Rahbek og energichef Peter Kjær Madsen, Forsyning Helsingør, vil tale om ’Konkrete initiativer – herunder genbrugsplads 2’.

 

Energi- og miljøpolitisk medarbejder Sine Fauerby, Danmarks Naturfredningsforening, vil bl.a. fortælle om erfaringer fra andre kommuner

Journalist Lotte Lund er ordstyrer på mødet.

 

Tid og Sted:

Torsdag den 8. januar kl. 19-21.30, Lille Scene, Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør.