Agenda 21 projekt for større biodiversitet

 

Agenda 21 Helsingør har med tilladelse fra og i samarbejde med Helsingør Kommune
startet et projekt, som skal give bedre vilkår for fugle, insekter og andre smådyr i vores omgivelser.
Projektet går ud på at plante frugttræer på de små ubenyttede arealer, der findes mange steder langs vore veje.
Der er i første omgang tale om æbletræer, paradisæbler og kirsebær, og ideen er, at give vores fauna mere føde end den, der kommer fra konventionelle vej- og parktræer.
Måske også tobenede forbipasserende hen ad vejen vil lade sig friste til at smage.
Senere er det planen, at andre frugtarter skal komme til, samt at hele kommunen skal tilgodeses med frugttræer på udvalgte lokaliteter.