"DELTAG I PLEJE AF FÆRGEVEJSKILEN"

 

I Helsingør findes et fredet grønt område mellem Borupgård og Vapnagård. 

 

Det strækker sig helt fra Meulenborgskoven tæt ved Øresund til Kjeldsbjerggård nær Kongevejen.

 

Her er frivillige naturvenner i gang med pleje, der skal skabe større mangfoldighed af planter og dyr samt øge herlighedsværdien.


Målet er at få flere slags blomster og sommerfugle samt nye arter af fugle og dyr.

 

Der er mulighed for at hjælpe med flere forskellige opgaver. F. eks.

 

- Beskæring af pil, hvorved der bliver bedre udsigt til de små søer, der findes i området.

 

- Slåning af græsarealerne samt bekæmpelse af Japansk Pileurt og Gyldenris, hvorved mindre robuste planter får gode levevilkår.

 

- Frilægning af og udsigt til det velbevaredestendige, der i århundreder var grænse mellem Helsingør By og Tikøb Sognekommune.

 

 - Opsætning af bænke på egnede steder samt plantning af frugttræer
 

Aktive i Agenda 21 og andre interesserede opfordres hermed til at deltage i pleje af Færgevejskilen, der kan blive en helt unik naturperle.

 

Ring på 21 77 85 84 eller send en mail til maah@mail.tele.dk.

 

Kik evt. på Facebook https://www.facebook.com/faergevejskilen

 

Kik evt. forbi lørdag den 26. april 2014, hvor vi arbejder i tidsrummet 12-15 ved Ellemosen mellem Borupgård og Vapnagård.
 

Mogens Aarsleff Hansen"