Forsøg med afdækning af Japansk Pileurt

"Blandt de invasive plantearter er Japansk Pileurt én af de sværeste at bekæmpe.

Bladene og plantens stængel er ret nemme at beskære og saften giver ikke eksem som bjørnekloen, 
men plantens jordstængler er en meget stor udfordring.
Det er praktisk taget umuligt at fjerne alle, da de spreder sig utrolig langt og vokser dybt ned i jorden.
Billederne viser et forsøg på en lille strandlod i Espergærde, hvor sort plast bruges som afdækning.
Resultatet er indtil videre svært at vurdere, men mere herom senere på sommeren."