Agenda 21 Helsingør holdt mandag den årlige generalforsamling i Toldkammeret.
Før generalforsamlingen holdt miljøchef i Allerød Kommune  - Niels Erik von Freiesleben - 
et oplæg bl. a. om frivilliges indflydelse på kommunernes arbejde med grøn omstilling.
Udgangspunktet var Allerøds vidt forgrenede netværk mellem mange ngo'er og kommunen,
der samarbejder med Agenda 21 og Danmarks Naturfredningsforening, 
men også med erhvevsliv og sociale organisationer. Tilhørerne fik virkelig noget at tænke over.
Man fik inspirerende stof til nye initiativer over for Helsingør Kommune  vedrørende den grønne omstilling.