"FLERE FRUGTBÆRENDE VEJTRÆER
Plantesæsonen har i løbet af det særdeles milde efterår været lang.
Det er blevet udnyttet til plantning af flere frugttræer langs vore veje.
Seneste lokalitet er passagen mellem Mørdrupvej og Agnetevej i Mørdrup.
Her står der nu et blomme-, paradisæble- og æbletræ.
Under plantningen kom flere interesserede og spurgte, hvad der foregik. 
Og da de fik det at vide, udtrykte de deres glæde og påskønnelse af initiativet.
Billedet er taget ved Hornbækvej, og det viser et paradisæbletræ, som er magen til det i Mørdrup"