Økohaverne


 

Vi afholder åbne økohaver i 2017:

Søndag den 2. april kl. 11 – 14     (På sporet af foråret)

Søndag den 23. april kl. 11 – 14   (Ridestævne)

Søndag den 7. maj kl. 11 – 14       ( Skovens dag)

Lørdag den 10. juni kl. 11 – 14   (Ridning i Nyrup Hegn)

Søndag den 10. september kl. 11 – 14  ( Naturens dag)

Søndag den 12. november kl. 11 – 14   (Emnet følger)

                                                                       

Her kan alle med interesse for økologisk havedyrkning få inspiration og gode råd til dyrkning af grøntsager, frugt og blomster. Vi ser frem til et par dejlige sensommerdage.
 
Helle Thaning Hansen

 

I 2015 afholder vi åbne havedage:
 

I økohaverne på Nyruphus har der været stor aktivitet i sommerens løb. Der er etableret flere kompostkasser bygget op af paller, genbrug naturligvis. Mange af de første kompostkasser er allerede blevet tømt for fin kompostjord og vi regner med at kunne producere så meget god kompost nu, at der er rigeligt til alle haverne. Desværre har vi igen i år haft en stor invasion af den iberiske skovsnegl, populært kaldet dræbersneglen. Vi afprøver hele tiden nye metoder til at holde snegleplagen nede, dels ved hjælp af de gængse sneglehegn, som findes i handelen, og dels ved hjælp af flere forskellige typer ølfælder. I år er der også afprøvet et batteridrevet elektrisk hegn omkring de nyetablerede kasser med permakultur, men det har foreløbig ikke haft nok effekt. Vi registrerer også løbende hvilke afgrøder, der klarer sig bedst imod snegleangreb.
I den nye del af økohaverne har vi anlagt en bær- og frugthave, blandt andet med flere sorter hindbær, som modner på forskellige tidspunkter. Vores regnvandsanlæg er under ombygning, således at vi bedre kan få ført vandet fra tagene ned til haverne.
Et nyt redsskabsskur er under opførelse. Det bliver rødmalet, som de andre bygninger på området.
Endnu har vi ikke set den smukke sommerfugl, Det hvide C. Den er fotograferet i 2014 på de store gule tagetes. Blomstringen for en del planters vedkommende har været noget forsinket.

 

 


 


Havedag den 21. juni 2014


Brand hos naboen - maj 2014


Status på 2013 for Økohaverne.


Foto fra Økohaverne forår 2013


Nyt fra Sindshvile vingård og Økohaverne på Nyruphus.


Økohaverne i Billeder 2013

marts 2013 goldt og bart, men noget spire under fiberdugen.

 

Tagrender skal renses op, så vi kan få vand i tankene

 

I maj sker der noget i jorden, men ikke meget

 

Pludselig er der gang i ukrudtet

 

og alle får travlt

 

Græsset slås første gang i denne sæson 2013

 

Vi kommer helt ind i juni, men så er haverne også ved at grønnes 2013

 

Et kraftigt angreb på stikkelsbærrene i  juni 2013

 

Hækken klippes Juni 2013

 

Økohaverne servere grønt affald til Naturcenteret Nyruphus høns! Juli 2013

 

Der bygges ny kompostbeholdere i Økohaverne juli 2013

 

En ny have plejes med stor omtanke Juli 2013

 

Hyggepause med besøg udefra juli 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en lille fugleunge blev reddet fra nettet juli 2013

 

Vinen får tilført ny jord juli/aug. 2013

 

 

Plan for Åbne have dage samt fælles arbejde i sommerhalvåret 2013.

August

Åbne haver: Lørdag d. 24/8 kl. 13-15

Tema: Hvad er det vi høster


Oktober

Fælles arb. Dag Lørdag d. 25/10 kl. 11-13

Haverne, Træer og hegn, materiel og vandtanke gøres klar til at modtage den kommende vinterRapport fra økohaverne 2012


Afholdte arrangementer i 2012

Pressemeddelelse 12. august 2012

Galleri fra økohaverne