Økohaverne

 

 

Økohaverne i 2012

 

 

I 2012 har der været tilknyttet 9 brugere af haverne.

 

I det tidlige forår blev jorden gødet med hønse- og hestemøg, i vinhaven blev der desuden tilført kalk pga en lav pH af jorden.

 

Efter tilsåning og udplantning var der brug for vanding med vand fra vandopsamlingstankene,suppleret med vandværksvand,  idet april og maj måned var relativt tørre.

 

Høstudbyttet i haverne har været tilfredsstillende på trods af, at sommeren var både mere kølig og regnfuld end gennemsnittet.

 

 Der har været afholdt 3 åbne haver arrangementer.

 

Den 1. juli var der pænt antal gæster, som både fik indblik i vinavl, anlæg af krydderurtehave og erfaringer med ”gode og dårlige” naboer i køkkenhaven.

 

Ved næste arrangement den 19. august fik vi en fin omtale i dagspressen af vores forsøg med sneglehegn, som har været en absolut succes.

 

Ved arrangementet den 21. oktober havde vi inviteret til vinhøst, hvor vinhavens røde druer Rondo blev høstet. Det blev en pæn høst, som tilsammen med de hvide druer Solaris, høstet 4 dage tidligere, gav i alt 50 kg druer. Vinificeringen gav i alt 38 flasker vin fordelt på hvidvin, rosévin og rødvin.

 

I efteråret er der startet et nyt projekt med en ”Permahave” bygget op som et højbed, samt et andet højbed til stauder.

 

Omkring haverne er der løbende blevet beskåret træer og hegn og alle haverne fremtræder lysåbne med læ for vesten- og nordenvind.

 

Espergærde, den 3. marts 2013

 

Helle Thaning Hansen