Ved arbejdsmøde i Økohaverne i april 2014 blev vi afbrudt af brand hos naboen.

Roen har nu igen bredt sig om vores dejlige haver.

 
I sæson 2014 har vi igen åbne havedage, hvor alle med intesesse for økologisk havebrug er velkomne.
Lørdag d. 3 maj 2014 kl. 13-15 Kompost, anlæg af 2 ny Permahaver, små ny planter.
Lørdag d. 21 juni 2014 kl. 10-13 Skade- og nyttedyr i haven.
Lørdag d. 23 august 2014 kl. 13-15 Høst.