År 2013 Økohaverne

Vi er 9 havebrugere i Økohaverne. To af haverne har 2 brugere. 3 er kommet på venteliste i denne sæson, da vi pt ingen ledig plads har. Men vi vil rigtig gerne være flere.

Det har været en sæson fuld af aktivitet. Ny tiltag med opbygning af kompostbeholdere. Oprydning i den helt store stil i vores fælles skuer, og oprydning langs hegnet ind mod den tidligere skovfogedbolig. Oprydning omkring vores redskaber. Det ser knagende mig godt ud. Samtidig er der ved at komme nyt hegn omkring fårene fra Naturcenteret, det bliver rigtig flot. Og vi sparer bekymringen for, om fårene bryder igennem det tidligere meget vejrslidte hegn.

Planen om fælles blomster bed har, måtte nøjes med nogle få planter i denne sæson, til gengæld har vi fået lagt jord på, samt afgrænset området, så i næste sæson, håber vi at få et frodigt blomsterbed. En anden plan der er vokset frem i denne sæson, er ønsket om at få noget til at, vokse op langs siderne af vores ikke så kønne, men meget funktionelle, vandtanke.

Sneglene har drillet os alle i denne sæson, sneglehegn på trods. Der har været gang i diverse øl fælder i køkkenhaverne. Stikkelsbærhvepsens larver gjorde også sit indtog, så vi er nogle der med stor entusiasme har brugt megen tid på at, pille larver af buskene. Os der dyrker kål har, også haft larvebesøg. Men udfordringen er taget op i økologiens tegn, og noget kål er der kommet ud af det.

Flere har fokus på at indsamle egne frø, nu bliver det så spændende at, se om det giver bonus i 2014.

Der har sammen med Naturcenter Nyrup hus været afholdt åbne havedage 3 lørdage i 2013. Vi forsætter med 3 fælles åbne lørdage i sæson 2014. D. 21/6-14 kl. 13-15 har vi fælles tema med Naturcenter Nyruphus: Skade og nyttedyr i haven, med forstkandidat fra skoven. Noget vi glæder os meget til. Vi har nemlig også haft livligt besøg af mosegris og muldvarp.

Haverne dyrkes forsat meget forskelligt, hvilket giver et mangfoldigt syn i højsæsonen, til glæde for alle. Vi nyder at komme i haverne, omgivelserne er rolige, der er smukt, et rigt fugleliv, mange sjove insekter, dyr på marken.

På gensyn i 2014

Birgitte Brinckmann Larsen