BJØRNEKLOBEKÆMPELSE

Læs Årsberetning 2013

Læs Årsberetning 2012

Pressemeddelelse den 15. juli 2012 - Hent Her!

Pressemeddelelse den 22. juni 2012 - Hent Her!

Læs Årsberetning2011


Bjørneklo gruppen

 

Det er meget snart ved at være sidste chance for at se en bjørneklo som på billedet.
Mere end 10 års indsats har båret tilfredsstillende resultat, 
så nu er der "kun" tilbage at holde øje med de mange lokaliteter, hvor der tidligere har stået planter.
Her ligger der givetvis virkelig mange frø, hvoraf en del nok får mulighed for at spire.
Heldigvis er 1. års planter nemme at bekæmpe, og det er jo rart nok for bjørnebanden.

 

 

Rundt omkring i Helsingør Kommune har rigtig mange bjørnekloplanter nu mistet deres hvide skærme.
I de seneste 2-3 uger har Agenda 21 og Carsten Birket Andersen haft travlt med på frivillig basis at svinge machete og bruge spade.
Mange lokaliteter er kendt fra tidligere år, men takket være gode input fra naboer til grupper af bjørneklo eller andre beboere i kommunen
har vi også væet i gang nye steder.
På den lille fotoserie ses, hvordan en enligt stående kæmpe med stor midterskærm og mange sideskærme må "lade livet".
Vi er primo juli knapt i mål med at undgå frøspredning, men vi håber og tror på, at det vil lykkes de allerfleste steder.
Mogens Aarsleff Hansen

 

Klik på billederne for større udgave.

I Bjørneklogruppen nyder vi at få motion og frisk luft samt fine naturoplevelser. Vi er en lille flok naturvenner, som på basis af frivillighed hjælper med bekæmpelse af den invasive plante i muligt omfang.

Sæsonen går fra april til oktober, og vi starter med rodstikning samt enkelte forsøg med plastafdækning. Senere udfører vi skærmkapning og fældning af planterne. For os er det rart at tænke på, at vi yder et lille bidrag til øget diversitet i vores lokale flora.

Hvis du gerne vil give eller have en hjælpende hånd eller har spørgsmål, så kontakt gerne Mogens Aarsleff Hansen tlf. 2177 8584 eller bjoerneklo@agenda21helsingor.dk

Helsingør Kommune har i foråret 2012 taget endnu et vigtigt skridt i bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo. Et forslag til indsatsplan for bekæmpelse i hele kommunen er sendt i høring. Det glæder især Agenda 21 Helsingør, at alle arealer – såvel offentligt som privat ejede – er omfattet.