BJØRNEKLOBEKÆMPELSE

 

Naturens mangfoldighed er enorm, og frodigheden er i øjeblikket synlig overalt. Det nyder såvel nytteplanter som den vilde flora godt af, og i sidstnævnte gruppe er den invasive Kæmpe-Bjørneklo et meget grokraftigt eksempel.

 

Denne ubudne ”gæst” arbejder Agenda 21's bjørneklogruppe  sammen med Helsingør Kommune på at bekæmpe. Rigtig mange lokaliteter er ryddet for planter, men der er desværre ikke så få steder tilbage, hvor der endnu står planter.

 

Snart vil de store hvide blomsterskærme måske også dukke op, og det vil bjørneklogruppen gerne med tak have en melding om. Vi forsøger at hjælpe med bekæmpelsen, så kontakt gerne Mogens Aarsleff Hansen, Strandvejen 175, 3060 Espergærde, tlf. 21 77 85 84 eller mail: bjoerneklo@agenda21helsingor.dk