Biodiversitet

Biodiversitetsgruppen står for øget biologisk mangfoldighed i Helsingør. Det opnår gruppen blandt andet ved at plante frugttræer, så man tilgodeser bier og andre insekter, der bestøver planter.