Biodiversitet

Biodiversitetsgruppen står for øget biologisk mangfoldighed i Helsingør. Det opnår gruppen blandt andet ved at plante frugttræer, så man tilgodeser bier og andre insekter, der bestøver planter.

I aktivitetsgruppen for “Biodiversitet” skal 2019 primært bruges til at luge og gøde samt muligvis vande (jfr. sommeren 2018) de 6 frugtlunde, som gruppen har plantet.

Frugtlundene ligger følgende steder:

  • Færgevejskilen ved stien til Borupgårdskolen
  • Foran Husflidshuset for enden af Agnetevej
  • I passagen mellem Kærsgårdsvej og Valmuemarken
  • I Byparken ved SFO’en på Mørdrupskolen
  • På hjørnet, hvor Hornbækvej munder ud i Ny Strandvejen
  • På Jarlens Grund ved Gl. Strandvej

Der yderligere 2 frugtlunde i kikkerten, ved Egegården hhv. Grønnehave Station.

Endelig holder gruppen et vågent øje med de såkaldte Agenda 21 træer. Det er park- og vejtræer, som blev plantet 10 år efter starten på Agenda 21 aktiviteterne i Helsingør Kommune.