Generalforsamling hos Agenda 21 Helsingør

Vi byder jer velkommen til generalforsamlingen hos Agenda 21 Helsingør tirsdag d. 6. marts 2018 på Kulturværftets lokale M1. Vi indleder med nogle ord fra Lucas Larsen fra klimasekretariatet, der vil fortælle om Helsingør Kommunes indsats for klimaet, herunder reduktion af CO2-udledningen. Der er fri entre, og alle er velkomne.